logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Нови услуги предоставя Община Видин

Гражданите и фирмите вече имат възможност да заявяват необходимост от ползване на контейнер с вместимост 4 кубика, който да се разположи на посочения адрес и впоследствие да се транспортира до Регионалното депо,  съобщават от Община Видин. Такава организация на работа успешно се прилага в редица общини в България. С въвеждането й във Видин се цели преустановяване на практиката за изхвърляне на строителни отпадъци, стари мебели и други непотребни вещи до съдовете за смет или в местности извън населените места, при което се образуват нерегламентирани сметища. По този начин ще се облекчи и работата на фирмите, занимаващи се със строително-монтажни дейности.
В края на миналата година с промяна в Наредбата на Общински съвет – Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги бяха въведени няколко нови услуги, сред които ползване на контейнер за отпадъци и транспортирането им до Регионалното депо. Освен това гражданите и фирмите вече могат да заявяват ползване на автовишка, както и да се възползват от услугата „подрязване на декоративни дървета с почистване на района“. За целта е необходимо да се подаде заявление в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Видин.
Предоставянето на услугите стана възможно, след като Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ се сдоби с контейнеровоз, какъвто до този момент във Видин не е имало. Той, както и автовишката, са част от закупената техника за нуждите на предприятието на обща стойност над 660 000 лв.

Сподели в социалните мрежи