logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Променя се местонахождението на две избирателни секции във Видин

Първоначално бе предвидено двете секции да се разположат в сградата на Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Но поради усложнената епидемична обстановка от COVID-19 и с оглед безопасното протичане на изборния процес, не е възможно да се ползват помещенията в РЗИ с тази цел.
Затова със заповед на кмета на Община Видин се променя  адресът на СИК №050900063 и №050900064. Те ще се помещават в Детска градина „Зорница“, на ул. „Цар Симеон Велики“ №68.
Копия от заповедта са изпратени на областния управител на Област Видин, на Районната избирателна комисия и ТЗ „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за сведение.

Сподели в социалните мрежи