logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Стартираха ремонти на пътните участъци Кула-Срацимирово и Видин-Кула

Започнаха ремонтите по два пътни участъка във Видинско. Изпълнението им е възложено на местни фирми. Близо 28 км обхваща рехабилитацията на пътния участък Кула – Грамада – Срацимирово – о.п. Видин-Димово. Дейностите се извършват с допълнително задание, а срокът на изпълнение е до 29 октомври тази година.
Освен асфалтиране, полагане на хоризонтала маркировка и монтаж на нови пътни знаци, в дейностите по проекта е включен ремонт на 23 водостоци; седем големи съоръжения, както и повдигане или понижаване на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти. Ще бъде поставена нова ограничителна система за пътищата, включително и монтиране на комбинирани огради при мостовите съоръжения. Подменени ще бъдат бетоновите бордюри в три населени места – Кула, Грамада и село Срацимирово.
Междувременно с почистване на растителност и машинно подравняване на банкети започна предварителната работа по рехабилитацията на пътя Видин-Кула.
Участъкът, който подлежи на ремонт, обхваща от пътен възел „Кула“ на обходния път на град Видин до начало на град Кула. Предвидените ремонтни дейности включват няколко вида строително-монтажни работи. Сред тях са реконструкции на компрометирана пътна настилка; полагане на несортиран скален материал; полагане на неплътен и плътен асфалтобетон и др.
Сподели в социалните мрежи