logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

16 Април – Ден на Конституцията и юриста

През 1879 г. на тази дата е приета Търновската конституция – първата българска конституция, която се превръща в законодателна основа за обществено-икономическото развитие на новоосвободената държава.

На учредителното събрание във Велико Търново (10 февруари 1879 – 16 април 1879) е приета първата българска конституция – Търновската конституция (официално наименование „Конституция на Българското княжество“). С приемането на Конституцията на 16 април 1879 се поставя началото на българския конституционализъм и правов ред.

Конституцията провъзгласява Третата българска държава за конституционна монархия с еднокамарен парламент. Основният български закон предвижда разделение на трите основни власти – законодателната,изпълнителната и съдебната”.

До 1991 г. денят се отбелязва на 4 декември като Ден на Конституцията и на юриста съгласно Решение 38 на Бюрото на Министерския съвет от 1979 г.

От 1991 г. денят на Конституцията се отбелязва на 16 април по инициатива на Съюза на юристите в България.

Сподели в социалните мрежи