logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Българският младежки Червен кръст стартира Национална кампания „Умножи доброто“

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) стартира Национална кампания „Умножи доброто“  по повод Деня на Земята и във връзка с отбелязване на 100-годишнината на младежката организация.

Кампанията ще се проведе в рамките на четири дни и ще приключи на 25.04.2021 г., като в този период в цялата страна ще бъдат засети 100 дръвчета от доброволци, служители и приятели на организацията.

Целта на кампанията е да се насочи вниманието на обществото към темите екология и климатични промени и също така и призив към   хората да организират и провеждат повече кампании и дейности за опазване на околната среда.

Като част от Национална кампания ще бъдат реализирани серия активности на територията на всички 28 областни организации на Българския Червен кръст, сред които и отразяване на дейностите в социалните мрежи. Името на кампанията „Умножи доброто“ е избрано неслучайно и цели да провокира хората чрез доброволчество и благотворителност да потърсят повече начини да участват в дейности за подобряване на благосъстоянието на децата и младите хора и обществото в цялост. Всички дръвчета, които ще бъдат засети, са дарени от Гората.бг

Проявите, посветени на 100-годишнината на БМЧК, ще продължат до октомври, когато ще се проведе официалното й честване.

Сподели в социалните мрежи