logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Срокът за деклариране на доходите изтича днес

Близо 4 800 граждани са подали данъчните си декларации за облагане на доходите в офис на НАП Видин до момента, като 82 % от тях по интернет. Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2020 година, приключва в полунощ днес, 5 май за ползващите електронни услуги и в 17,30 ч. за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на приходната агенция. Декларацията може да бъде изпратена и по пощата, като важи датата на пощенското клеймо, припомнят от НАП.

Предварително попълнената данъчна декларация е предпочетена от близо 70 % от деклариралите доходите си до момента, допълват от НАП. Срокът за плащане на декларирания данък за довнасяне по годишната декларация също изтича днес, припомнят от НАП. Най-удобният начин за внасяне на данъка е по електронен път с дебитна или кредитна карта. Услугата „Справка за задълженията с възможност за плащане“ е достъпна с ПИК и КЕП в портала за е-услуги на приходната агенция, като за плащания с т.нар виртуален ПОС не се дължат такси.

Днес изтича и срокът за подаване на годишната осигурителна декларация от самоосигуряващите се лица за 2020 година

Всички самоосигуряващите се лица са длъжни еднократно да подадат годишна декларация образец № 6 за своите задълженията за социално и здравно осигуряване. Годишните осигурителни декларации се подават в същите срокове и по същите начини както и данъчните декларации. Самоосигуряващите се лица, чийто срок за подаване на годишна данъчна декларация изтича днес следва да подадат и годишна осигурителна декларация. Най-лесния и достъпен начин за подаването им е по електронен път чрез ПИК код.

5 май е и срокът, в който самоосигуряващите се лица са задължени да представят и справки № 1 и № 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния им доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски. Справките за осигурителния доход са част от годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица.

До 5 май 2021 година се внасят и годишните изравнителни вноски за социално и здравно осигуряване от самоосигуряващи се лица.

При попълването на платежните нареждания за изравнителните вноски задължително се посочва ЕГН на самоосигуряващото се лице.

Сподели в социалните мрежи