logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

България се включва в Европейската седмица на общественото здраве

От днес  до 21 май 2021 г. ще се проведе Европейска седмица на общественото здраве, организирана от Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ) и Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA).

Темата на третата поред Европейска седмица на общественото здраве (ЕUPHW) тази година е „С обединени усилия за по-здрави общности“. Петте дни на Седмицата (17 – 21 май) са концентрирани върху пет основни теми: споделяне на научни знания за здравето, нови предизвикателства в психичното здраве, за по-добро здраве в общността, всички заедно за по-добро здраве и здраве за уязвимите групи. Организатор на Седмицата е Европейската асоциация по обществено здраве. В рамките на събитието със свои събития ще участват редица институции и организации на национално и местно ниво в цяла Европа.

Европейската седмица на общественото здраве има за цел да утвърди позицията на  общественото здраве и да стимулира едно по-отворено към промени европейско общество, да повиши информираността и да разшири съществуващите послания върху пет специфични теми на общественото здраве, съвместно с водещите организации на европейско ниво, да изгради иновативни подходи сред всички професионалисти, допринасящи за общественото здраве на локално, национално, регионално и европейско ниво.

НЦОЗА участва в Европейската седмица на общественото здраве.
Темата на третата поред Европейска седмица на общественото здраве (ЕUPHW) тази година е „С обединени усилия за по-здрави общности“. Петте дни на Седмицата (17 – 21 май) са концентрирани върху пет основни теми: споделяне на научни знания за здравето, нови предизвикателства в психичното здраве, за по-добро здраве в общността, всички заедно за по-добро здраве и здраве за уязвимите групи. Организатор на Седмицата е Европейската асоциация по обществено здраве. В рамките на събитието със свои събития ще участват редица институции и организации на национално и местно ниво в цяла Европа.

Сподели в социалните мрежи