logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Възможности за европейско финансиране по различни програми представи ОИЦ – Видин в открита приемна

Земеделието, бизнеса и подкрепата за уязвимите групи бяха акценти на приемната във Видин, последната от цикъла от открити приемни за възможностите за финансиране от Европейските фондове, която екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) проведе във всички единадесет общини в областта в периода 26 май-02 юни 2021 г.

Гражданите на община Видин очакват отваряне на нов прием по мярката за млади фермери, както и продължение на подкрепата за съществуващи малки стопанства. Подкрепата за стартиращ бизнес също бе във фокуса на интерес на посетителите на приемната, както и грижите за възрастни хора, чрез превръщането на обществена сграда с отпаднало предназначение в село Градец в хоспис.

В десетте по-малки общини на областта, интересът към финансирането от ПРСР също бе водещ от страна на посетителите на откритите приемни. В Брегово очакват отваряне на мярката за неземеделските дейности, за да се подкрепи местния бизнес, финансирането на пчеларството бе коментирано с представител на местното пчеларско дружество. Подкрепата за дребния бизнес бе акцент на приемната в Белоградчик. В Димово въпросите бяха за подмярка 4.1 на ПРСР „Инвестиции в земеделски стопанства“ и за изграждане на лодкостоянка в с. Арчар по Програмата за морско дело и рибарство. В Кула, освен за земеделието, въпросите на бенефициентите бяха свързани и с култура и културни прояви. Тази тема бе основна и в Макреш, където с екипа читалище „Мито Марков“ бяха обсъдени възможностите за кандидатстване по актуалните покани за култура на Норвежката програма. В Грамада, Ново село и Бойница екипът на ОИЦ-Видин представи актуалните и предстоящи мерки по ПРСР и отговори на въпросите на гражданите за тях. На всички срещи гражданите изразиха очакване за повече мерки за връщане към нормалността и съживяване на бизнеса след пандемията, с помощта на европейското финансиране и други програми.

Отделно от откритите приемни, екипът на ОИЦ-Видин проведе срещи с ръководствата и представители на по-малките общини, на които осъди възможностите за инвестиции, чрез проектно финансиране от ЕСИФ и други източници на подкрепа. Кметовете на Община Чупрене Анжело Добричов, Община Ружинци Александър Александров, Община Белоградчик Борис Николов, Община Брегово Илиян Бърсанов, Община Кула д-р Владимир Владимиров, Община Бойница Анета Генчева, Община Грамада Милчо Башев, заместник-кмета на Община Ново село Деяна Стоянова и секретарят на Община Димово Любослава Йорданова получиха актуална информация за програмата за енергийна ефективност на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., трите покани за интервенции в културата на същия механизъм, актуални и предстоящи мерки по ПРСР.

130-те посетители на откритите приемни, както и представителите на местните администрации, получиха и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

Сподели в социалните мрежи