logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Областния управител забрани ползването на водните площи поречието на река Дунав

Областният управител Огнян Асенов издаде заповед за забрана ползването на водните площи по цялото поречие на р. Дунав на територията на област Видин. Заповедта е в сила от 17.06.2021 г. до 30.10.2021 г. включително.

Административният акт е издаден на основание Закона за водите и във връзка с писмо от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), в което се изразява становище, че „водите на река Дунав не съответстват по микробиологични показатели на Наредба №5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане ( ДВ бр. 53/10.06.2008 г.) и не могат да се ползват безопасно за къпане“.

Заповедта на областния управител ще бъде сведена до знанието на съответните кметове и кметски наместници за изпълнение и на учащите се лица, от Регионално управление на образованието – Видин, за сведение. Копие от нея ще бъде изпратено на РЗИ – Видин, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – град Плевен и Областен съвет на Български червен кръст – Видин, също за сведение.

Снимка: Радио Видин

Сподели в социалните мрежи