logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Отбелязваме Международния ден на река Дунав

Всяка година на 29 юни 14-те държави от Дунавския басейн заедно честват една от най-големите речни системи на Европа, както и хората и дивата природа, които разчитат на нея.

„Открий Дунав“ е мотото на кампанията,  целта е да се насърчи опознаването на река Дунав и нейните притоци, и отново да се подчертае жизненоважната им роля за осигуряването на вода, храна, отдих и поминък.

За първи път тази година от природния парк „Персина“ – Белене, канят на Фестивал на къдроглавия пеликан.

Във Видин, Свищов и Русе се предвижда флашмоб „Дунавското край Дунав“. Образователни инициативи ще се състоят в Оряхово. В Лом, Долни Вадим и Козлодуй организират акции за почистване на брега на реката от отпадъци. В Плевен ще се състои „Ден на река Дунав в музея“. Богатството на флората и фауната на реката е един от акцентите на традиционното отбелязване на 29 юни в Байкал с лекция на доц. д-р Тихомир Стефанов от Националния природонаучен музей – София. Образователни и екологични инициативи организират в Гулянци и Никопол. За поредна година в Белене ще има „Фестивал на Дунав“. В Свищов и Долна Оряховица се предвиждат акции за почистване. За 30 юни е планирана онлайн лекция „Непознатите реки“. Във Велико Търново и Русе са организирани открити уроци с ученици. Кампания за Деня на Дунав с изложби и концерти е подготвена в Силистра и населени места от общината.

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав. Организатор на кампанията на европейско равнище е Международната комисия за опазване на река Дунав.

Заради глобалната пандемия с COVID-19, планираните събития ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки.

Източник: БТА

Сподели в социалните мрежи