logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Росица Кирова: Няма да осигурявам комфорт на министри за сметка на Видин и Северозападна България

На три пъти служебният министър на МОСВ Асен Личев трябваше да бъде приканван да стартира, спряната неправомерно от него, процедура за ОВОС на трасето с тунел под Петрохан. Три писма бяха изпратени от председателя на гражданско обединение „Единни за промяна“ Росица Кирова, но отговор не бе получен. Едва след като г-жа Кирова, в качеството си на депутат и заместник председател на НС, зададе писмен въпрос за парламентарния контрол за петък министърът възложи изработването на доклада по ОВОС.“Явно има полза от това да си народен представител, защото след като зададох своя въпрос към министъра, той възложи започване на процедура по ОВОС на прединвестиционното проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан.  3 дни след въпроса ми в рамките на 46-тото НС той възложи процедурата. Радвам се, че това се случи.  Както и досега, така и занапред няма да осигурявам комфорт на нито един министър, когато става дума за интересите на Видин и региона“, коментира Росица Кирова.Уведомлението, от 28 юли т.г., за започване на процедурата по ОВОС е изпратено до АПИ, Басейнова дирекция „Дунавски район“, РИОСВ Монтана и София, както и до населените места в общините през които ще преминава трасето. Оценка за степента на въздействие на прединвестиционното проучване ще бъде извършена по двата допустими варианта, спрямо режимите на защитени зони. Оценката предстои да бъде извършена от експерти и направени консултации по заданието, както със специализирани ведомства, така и с обществеността.“Процедурата е част от Проекта за прединвестиционно проучване на трасето София-Монтана с тунел под Петрохан и е част от моя ангажимент към Северозапада. В тази насока, както и по отношение на пътя Ботевград – Видин и преференциите за област Видин, усилията ми ще останат непроменени“, добави заместник председателят на Народното събрание Росица Кирова.

Сподели в социалните мрежи