logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

От днес започва преброяване 2021

Националното преброяване на населението вече е в ход.  То започна електронно в полунощ на 7 септември и ще приключи на 17 септември. След тази дата от 8:00 часа на 18 септември до 20:00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата. Участието в преброяването е задължително – хората, които откажат да участват в него са заплашени от 160 лв. глоба. Трябва да се има предвид, че преброителят е длъжен да посети всички – дори тези, които са се преброили онлайн. Можете да избегнете директната среща, ако оставите на вратата бележка с уникалния 15-цифрен код, който системата ще генерира при правилно попълнена електронна карта.

На сайта на  НСИ има информация как се попълва картата и какви данни ще попълваме в електронната преброителна карта. Тя съдържа въпроси в четири основни раздела – адрес, жилище, домакинство и население. Петият раздел – временно присъстващи лица, се попълва единствено в случай, че по време на преброяването в жилището има хора, които обичайно не живеят там – например гости за няколко дни. С една преброителна карта се брои едно жилище и всички хора, които обичайно живеят в него. Повечето въпроси са затворени – отбелязва се само верният отговор.

Събират се данни какво е жилището – държавно, общинско или частно, колко е неговата площ и колко стаи има, дали има изолация и енергоспестяваща дограма, достъпно ли е за хора, които са трудно подвижни и т.н. Разделът за жилището се попълва без значение дали сте негов собственик, наемател или ползвател.

В следващия раздел се попълва информация за броя на лицата и домакинствата, които обитават жилището. Домакинство може да бъде едно лице, което живее само или повече лица, които живеят заедно и имат общ бюджет. В едно жилище може да има повече от едно домакинство –  например двама студенти, които живеят в един апартамент, но нямат общи разходи.

Трябва да попълните данни и за всяко едно лице в жилището. Добре е да започнете с главата на домакинството или друго пълнолетно лице. Попълват се имената на хората и техните ЕГН, трябва да се определят отношенията на всеки към всеки в рамките на домакинството  – например – ако в едно жилище живеят семейство с две деца и баба и ако глава на домакинството е мъжът, отношението на жена му към него е съпруга, на децата – син/дъщеря, на бабата – родител (ако му е майка) или друго неродствено лице (ако му е тъща).

Следват въпроси за етническа принадлежност, майчин език и религия. При отговорите на тези въпроси човек се самоопределя. Има и възможност да посочи „не мога да определя“ или „не желая да отговоря“. В този раздел е и информацията дали учите и работите, къде и какво работите, как се придвижвате до училището или работното си място.

Всички данни, които попълвате в преброителната карта, са защитени и по закон могат да се използват само за статистически цели, не се предоставят на други институции и не могат да бъдат използвани за доказателство в съда.

След попълването на всеки раздел е необходимо да натиснете бутона „Напред“, за да продължите към следващия. Системата ще ви предупреди, ако имате непопълнен въпрос или сте поставили неразпознаваем символ в отговора си. В такъв случай е необходимо да се върнете назад, за да отстраните пропуска. По всяко време преди да получите уникалния код на финала можете да се връщате към вече попълнен раздел и да редактирате информацията в него. След като получите кода обаче, картата се заключва за редакции и вече ще можете само да четете информацията в нея, но не и да я променяте.

От НСИ обявиха телефони –  (02) 9078 430 или номер *2021. на които между 9:00 и 21:00 часа можете да задавате въпроси. Съдействие можете да получите и на имейл: Census2021@nsi.bg

 Снимка: Нова тв

Сподели в социалните мрежи