logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Близо 183 000 са безработните през второто тримесечие на годината

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 062.2 хил., от които 1 643.5 хил. мъже и 1 418.7 хил. жени. Коефициентът на заетост е 52.1% (58.4% при мъжете и 46.3% при жените).

Също през второто тримесечие на 2021 г. безработни са 182.9 хил. души, от които 98.3 хил. (53.7%) са мъже и 84.6 хил. (46.3%) – жени. Коефициентът на безработица е 5.6% и е еднакъв за мъжете и жените, информират  от НСИ.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.7% спрямо второто тримесечие на 2020 година. В индустрията увеличението е с 1.7%, в услугите – с 4.7%, и в строителството – с 13.4%. Според бизнес анкетите на НСИ през септември 2021 г. 24.9% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През юни 2021 г. средната работна заплата е 1 505 лв. и намалява с 1.6% в сравнение с предходния месец и се повишава с 11.1% спрямо юни 2020 година.

Сподели в социалните мрежи