logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Въвеждат зелен сертификат в обществени обекти от утре

От четвъртък, 21 Октомври,  достъпът до повечето обществени обекти на закрито в страната ще става само срещу зелен сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен тест

Заповедта с мерките вече е факт. В нея са изброени 13 пълни забрани на различни дейности, предполагащи събиране на хора на закрити обществени места, след което се допуска при 11 от тях да няма никакви ограничения срещу въвеждане на зелени сертификати. Така на практика от четвъртък повечето дейности в закрити обществени места ще са възможни само срещу представяне на документ за ваксинация, преболедуване или отрицателен тест. В сравнение с казаното на брифинга, министърът е допуснал компромис само по един въпрос – освободени от сертификати са децата до 18-годишна възраст (първоначално беше обявено, че няма да се тестват само децата до 12 г.).

Задължителен зелен сертификат за служители, клиенти, участници и пр. се въвежда за следните дейности и обекти:

– конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити;

– масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер;

– груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство;

– присъственият учебен процес във висшите училища;

– присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи;

– посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито;

– провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации с публика;

– посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове;

– посещенията в заведенията за хранене и развлечения, вкл. тези към местата за настаняване;

– посещенията в търговските центрове тип МОЛ, магазините с нетна търговска площ над 300 кв м, базарите и изложенията на закрито;

– провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната;

– в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора се допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен тест.

Някои дейности се преустановяват, като не могат да се осъществяват дори със зелен сертификат. Тези забрани са:

– преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна подкрепа;

– преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи;

– преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации;

– преустановяват се свижданията в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни;

– провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.

Зеленият сертификат няма да се изисква за обществения транспорт, за хранителните магазини, аптеките, банките. Няма да се ползва и в училищата – нито за учителите, нито за децата. Достъпът до администрацията също ще става без зелен сертификат, за да не се лишават гражданите от административни услуги.

Изключение от зеления сертификат се допуска и по отношение на дрогериите, оптиките, зоомагазините, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните оператори, независимо дали са самостоятелни обекти или са разположени в молове.

Без сертификат работят и пазарите. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв.м и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Присъствените занятия в училищата ще се преустановяват по общини при достигане на 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 в рамките на съответната община.

При достигане на 14-дневна заболяемост между 500 и 750 на 100 000 ще се преустановява присъственият учебен процес 50% от паралелките в училищата, като и тук ще се преценява по общини. Половината паралелки ще минават дистанционно и в още един случай – достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000, при отсъствие на над 20% от учениците в съответното училище и/или поставяне под карантина на над 30% от паралелките.

Маските са задължителни за всички ученици от пети до дванадесети клас, както и за целия педагогически и непедагогически персонал. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.

Провеждането на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

Сподели в социалните мрежи